مراکز درمانی|پزشکان|شهر قم

معرفی مراکز درمانی , پزشکان , متخصصان و بیمارستان های شهر قم

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم

تاریخچه دانشگاه

دانشگاه علوم پزشكي قم در سال ۱۳۷۵ و پس از ارتقای قم به استان، با عنوان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، شروع به فعالیت نمود و فعالیت آموزشی خود را از مهر ماه ۱۳۷۶ با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته رشته پرستاری، آغاز کرد. با توسعه فعالیت‌های آموزشی و ایجاد دانشکده‌های بهداشت و پزشکی، در سال ۱۳۸۴، ارتقای دانشکده به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم، به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید. با ایجاد دانشکده‌های جدید و راه‌اندازی رشته‌های مختلف تحصیلی، تعداد دانشکده‌های موجود دانشگاه علوم پزشکی قم در سال ۱۳۹۲، به ۶ دانشکده رسیده است:

– پزشکی

– دندانپزشکی

– طب سنتی

– پیراپزشکی

– پرستاری و مامایی

– بهداشت

index

ادامه مطلب
تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی تبلیغات متنی